Elektronické štítky

Maloobchodníci používajú systém elektronického označovania poličiek (ESL) na zobrazovanie cien výrobkov na regáloch. Ceny produktov sa automaticky aktualizujú vždy, keď sa cena zmení z centrálneho riadiaceho servera. Elektronické zobrazovacie moduly sú spravidla pripevnené k prednému okraju maloobchodných regálov.

Elektronické policové štítky (esls) sú novou inovatívnou a modernou technológiou pre kamenné maloobchodné predajne. s hrozbou online konkurencie a meniacimi sa trendmi, teraz viac ako kedykoľvek predtým, potrebujete esls na prežitie a vstup na úsvit nového maloobchodného podnikania.